شرکت یارا پژوهش فناور صدرا

 

سیب سلامت

شرکت یارا پژوهش فناور صدرا دارای نشان سیب سلامت از سازمان غذا و دارو میباشد

شماره های سیب سلامت برای سه محصول کینوا

کینوای پوست کنده خام
1970/ظ/35

 

کینوای پوست کنده برشته

1971/ظ/35

 

آرد کینوا

1972/ظ/35