شرکت یارا پژوهش فناور صدرا

جهت همکاری در اجرای یک طرح پژوهشی در حوزه گیاهان دارویی؛ از دانشجویان علاقه‌مند در مقاطع کارشناسی و کارشناسی‌ارشد دعوت می‌شود جهت اعلام آمادگی و کسب اطلاعات بیشتر، فرم پیوست شده در زیر این آگهی را تکمیل نمایند.
یادآور می‌شود در مقاله یا مقالات خروجی این طرح، نام افراد همکار به عنوان نویسندگان مقاله، ذکر خواهد شد.

ثبت اطلاعات با موفقیت انجام شد